הסתה של נחל קנה

רשות ניקוז נחלים וירקון החלה בעבודות בנחל קנה באזור ג׳לג׳ליה.
העבודות כוללות הסתה של נחל קנה והחזרתו לאפיק המקורי, לאחר שהנחל הוסת מנתיבו בעקבות בניה לא חוקית.
העבודות כוללות הרחבת אפיק הנחל והגדלת יכולת הספיקה שלו, על מנת למנוע שטפונות. כמו כן העבודות כוללות חיזוק הגדות הפינוי הפסולת.
במקביל הרשות מבצעת שיקום אקולוגי בסביבת אפיק הנחל, סלילת שבילי אופניים והליכה והצבת ספסלים ופינות צל.
לטובת פעילות קהילתית תוקם גם גינה שתאפשר פעילויות פנאי ומפגשים קבוצתים.
נעדכן בהתקדמות העבודות.

אולי יעניין אותך גם...

מכרז 2/24 למתן שרותי פיתוח תוכניות חינוכיות וקהילתיות המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום שלישי, 20.02.2024, עד השעה 12:00 בצהריים
הסרטון שהופק על ידי רשות ניקוז נחלים וירקון, בשיתוף החברה להגנת הטבע המסכם שנתיים של פעילות קהילתית וחינוכית בנחלים. לצפייה
מועד ההגשה: 31.01.2024 בשעה 12:00 בקשה לקבלת מידע (RFI) למערכת תמיכה לקבלת החלטות לניהול אירועי שטפונות  RFI- A DECISION SUPPORT
נחל שילה – עבודות שיקום והסדרה אקו הידרולוגית של מקטע נחל בתחום מועצה מקומית גלגוליה
עבודות בטון וביסוס לקיר הגדה בתעלת אזור כחלק מהעבודות לשיקום, חיזוק, והעמקת התעלה לצורך מניעת הצפות.  
רשות ניקוז נחלים וירקון החלה בעבודות בנחל קנה באזור ג׳לג׳ליה. העבודות כוללות הסתה של נחל קנה והחזרתו לאפיק המקורי, לאחר
webthenet עיצוב ובניית אתרים