דבר המנכ"ל

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט המחודש
של רשות ניקוז ונחלים ירקון.

רשות ניקוז ונחלים ירקון הינה תאגיד סטטוטורי האמון על פי החוק לדאוג לניקוזם הסדיר של נחל הירקון, איילון ויובליהם ולמנוע הצפות וסיכון לבני אדם ורכוש.

אגן ההיקוות עליו מופקדת הרשות הינו אגן הניקוז האינטנסיבי במדינת ישראל: זהו המוקד הכלכלי בו ערכי הקרקע גבוהים וקיימת תחרות עזה על שימושי הקרקע וכפועל יוצא פוטנציאל הנזק הישיר והעקיף כתוצאה מנזקי שיטפונות הוא הרב ביותר.

בשטח האגן מתגוררים כבר כעת למעלה מ-2.5 מיליון תושבים ומימוש התוכניות העתידיות עד שנת 2040 מוביל אותנו למעל-5 מיליון תושבים, ותכסית בנויה שתכפיל את עצמה.
בהתאם קצב הגריעה של שטחים פתוחים והתמרתם לשטחים מבונים הוא הגבוה במדינה. בנוסף כל התשתיות הלאומיות הקיימות והמתוכננות עוברות בשטח האגן ואנו נדרשים לתת להן מענה ניקוזי הולם בראייה מתכללת. אנו נמצאים בצומת קריטי ושלא ניתן עוד לאפשר פתרונות סטנדרטיים להסדרת נחלים ואנו מקדמים פתרונות פורצי דרך וחדשניים שחלקם ייושמו בפעם הראשונה במדינת ישראל.

לצד זה, הנחלים וסביבתם הינם פיקדון יקר ערך וקריטיים לרווחת האדם ובריאותו, ולפיכך בכל פעולה בה אנו נוקטים אנחנו מחויבים לשמור על מערכות אקולוגיות מתפקדות
הן לטובת פנאי ונופש במרחק הליכה מהבית. והן על מנת לאפשר חיים בריאים ואיכותיים עבור המתגוררים באזור האגן.

כמענה לאתגרים מורכבים אלה, הנהלת רשות הניקוז מובילה מדיניות של שיתוף פעולה בין כלל הגורמים המעורבים באגן ושואפת לייצר פלטפורמת פתרונות איכותיים לניהול נגר במרחב: פתרונות הלוקחים בחשבון היבטים הנדסיים, הידרולוגיים, אקולוגיים, אנושיים, כלכליים ועוד.

אני מזמין אתכם לגלוש באתר להעמיק ולהיחשף לפעילותינו במיוחד בהיבטים של ניהול הנגר במרחב הכפרי והעירוני, תכנון מתארי, תכנון מפורט וביצוע פרויקטים ומפעלי ניקוז,
וחיבור כלל הנושאים לפיתוח החוסן העירוני והלאומי בהיבטי ניהול הנגר במרחב עליו אמונה רשות ניקוז ונחלים ירקון.

אריק ליבוביץ'
מנכ"ל הרשות

webthenet עיצוב ובניית אתרים