דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון

אודות רשות ניקוז ירקון

Text Size

רשויות הניקוז בישראל

רשויות הניקוז הוקמו מתוקף חוק הניקוז וההגנהמפני שיטפונות התשי”ח 1957 שהגדיר את תפקידן להסדרת תשתיות הניקוז, כל אחת בתחומה. עד שנת 1996 פעלו 26 רשויות…