Text Size
שני, 06 מרס 2017 13:55

נחל נטוף

נחל נטוף נחל נטוף מאת Daniel Ventura - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4272272

תיאור כללי:

נחל נטוף הינו היובל הראשי של נחל איילון. מרבית שטחו של האגן נמצא מזרחית לקו הירוק. מעלה הנחל ברכס דרום השומרון באזור עינות זרקא והישובים טלמון ועין אל בטמה. לאחר חציית גדר ההפרדה זורם צפונית ליער בן שמן וכביש 443, חוצה את כביש 6 וזורם מערבה עד להתמזגותו לנחל איילון בק"מ ה22.0. יובליו הראשיים- נחל מודיעים(ואדי סעד) וואדי חממה.
מעלה הנחל באפיק הררי, בקרקעות טרה רוסה מעל מסלע הרי השומרון. במורד במקטע המישורי בקרקעות טרה רוסה וחמרה חולית.

שטח אגן ההיקוות:

כ- 250 קמ"ר.

אורך האפיק הראשי:

כ- 18 ק"מ. בוצע ניתוח ל 15.0 ק"מ הנמצאים מערבית לחומת ההפרדה. 

שיפוע ממוצע:

כ- 0.7% לאורך כל הנחל.

ספיקות תכן (מ"ק לשנייה):

כולל ריסון חלקי (מצב קיים) במחצבת נטוף הנמצאת מזרחית לגדר ההפרדה

תיאור קטע הנחלק"מהסתברות\גודל אגן [קמ"ר]1%2%5%10%
מנחל איילון ועד לגדר ההפרדה 0.0-15.0 250 259 204 139 96

למידע נוסף : וויקיפדיה