דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
ראשון, 05 מרס 2017 23:50

נחל הדר

נחל הדר וויקיפדיה

תיאור כללי:

אגן נחל הדר מנקז את שטחי הוד השרון ורמות השבים. תוואי הנחל משטחי הוד השרון ועד להתמזגות עם נחל ירקון בק"מ 19.3 של הנחל, מזרחית למפגש נחלים ירקון-שילה.

במורד הנחל בוצע בשנים האחרונות שיקום ופיתוח הנחל ופארק עירוני הכולל בריכות אגנים ירוקים ואגם נופש המוזנים ממי קולחין. מורד האגן מאופיין בשטח פתוח/חקלאי.

שטח אגן ההיקוות:

8.4 קמ"ר. מהיציאה מרמת הדר עד למורד הנחל.

אורך האפיק הראשי:

2,380 מ'.

שיפוע ממוצע:

5% (פרומיל).

ספיקות תכן (מ"ק לשנייה):

תיאור קטע הנחלק"מהסתברות\גודל אגן [קמ"ר]1%2%5%10%
מהמורד עד יציאה מרמת הדר 0.0-2.4 8.4 49 44 37 32

למידע נוסף : וויקיפדיה