Text Size
ראשון, 18 דצמבר 2016 12:26

הנחיות לתכנון הידראולי של ערוצי ניקוז ונחלים

  1. מטרות כתיבת המדריך
    •   לפי הגדרות האגף לשימור קרקע, המדריך ישמש מבחינה מקצועית כבסיס לתקינה עתידית (התקינה אינה חלק מעבודה זו).
    •   המדריך עוסק בתכן המתקנים ההידראולים הנפוצים בתכנון ניקוז בארץ. העבודה אינה עוסקת בהידרולוגיה הנדסית ובתכנון אגני כולל.
    •   המדריך דן במתן כלים לפיתוח ראייה כוללנית של הפתרונות המתקיימים בערוץ הזרימה בשילוב ההנדסה והאקולוגיה ומתוך הסתכלות על הערוץ הנבחן כולו, ולא רק על כל מתקן בנפרד.

  2. למי מיועד המדריך המדריך מיועד למתכנני ניקוז בתחילת דרכם, למהנדסי רשויות ניקוז, למהנדסי האגף לשימור קרקע וניקוז ולכל המעוניינים בהבנה מעמיקה של נושא התכנון ההידראולי של ערוצי זרימה.

  3. סקר ספרות מדריך זה, בגירסתו הדיגיטלית, כולל סקר ספרות, אשר בחן רשימה ארוכה של מדריכים הידראוליים בארץ ובעולם. מתוכם נבחרו מספר מצומצם של מדריכים, אשר, לדעתנו, מכסים את כל החומר הנדרש לצורך לימוד תורת ההידראוליקה על בוריה. סקר זה, לרבות כל המדריכים והמאמרים הנבחרים (בעברית ובאנגלית), מצורפים לגירסה הדיגיטלית.

הורד/י קבצים מצורפים