Text Size
שישי, 30 נובמבר 2001 02:20

שביל אופנים נחל ירקון קטע בית לאה בית הבטון

שביל אופנים נחל ירקון קטע בית לאה בית הבטון שביל אופנים נחל ירקון קטע בית לאה בית הבטון

רשות הניקוז ממשיכה במדיניות לסלילת שבילים להולכי רגל ורוכבי אופנים לאורך הנחלים.

השנה הושלם קטע נוסף לאורן הירקון מבית לאה ועד לבית הבטון.

השבילים מאופיינים בתכנון ידידותי לסביבת הנחלים.

שבילי אופניים בדרום השרון