מבנה ארגוני

הנפשות הפועלות

נתן הרמן
מנהל מחלקת פיקוח | Natan@rny.org.il
יפתח בן עמי
מהנדס הרשות ומנהל אגף הנדסה | Yiftach@rny.org.il
ד"ר מיכל שורק
מנהלת אגף אקולוגיה וסביבה | Michal@rny.org.il
טני אמסלם
מזכירת הרשות | Office@rny.org.il
אדר' נועה זרמון ברנט
מנהלת אגף תכנון וסטטוטוריקה | Noab@rny.org.il
שוש סבן
מנהלת אגף כספים וע. מנכ"ל | Shosh@rny.org.il
אריק לייבוביץ
מנכ"ל | Arik@rny.org.il
webthenet עיצוב ובניית אתרים