דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
ראשון, 07 נובמבר 2021 13:00

פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 04/2021 (43) מתאריך 31/08/21

פורסם פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 04/2021 (43) מתאריך 31/08/2123/03/21

הנושאים שהיו על סדר היום:

  1. דו״ח יו״ר ומנכ״ל הרשות.
  2. מסילה רביעית באיילון - סקר סיכונים - עדון סטטוס 08/21.
  3. דיון בנושא דו״ח ביקורות מבקר המדינה ״הגנה בפני שטפונות״ המלצות המבקר ותגובת הרשות.
  4. בחירת חלופה לגביית מכסות עבור קרקע ובית אב - שנת התקציב 2022
נערך לאחרונה ב- ראשון, 07 נובמבר 2021 13:04