אודות רשות ניקוז ירקון

Text Size

פורסם פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 05/2021 (44) מתאריך 04/11/21

פורסם פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 04/2021 (43) מתאריך 31/08/21

היני להודיעכם כי בתאריך 30.06.21 מונה מר בני אלירז כמ״מ לתפקיד מנה״ל הרשות, במקום מר שלמה שרר.

 

פורסם ב - אודות

פורסם פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 01/2021 (40) מתאריך 23/03/21

פורסם פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 03/20 (39) מתאריך 21/10/20

פורסם פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 02/20 (38) מתאריך 08/07/20.

פורסם פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ירקון מס׳ 01/20 (37) מתאריך 22/01/20.

רשות ניקוז ירקון פועלת כסדרה. משמע, עובדים במענה טלפוני ודיגיטלי ללא קבלת קהל.

פורסם ב - מדיניות הרשות

עובדי רשות ניקוז ירקון החליטו לקחת את המעדרים לידיים ולהשתתף באירוע הנטיעות בשביל נחל הירקון.

מצ״ב מבחר תמונות...

פורסם ב - פעילות בקהילה
עמוד 1 מתוך 3