אודות רשות ניקוז ירקון

Text Size
שני, 05 יולי 2021 14:19

הודעה על מינוי מ״מ לתפקיד מנכ״ל רשות ניקוז ירקון

היני להודיעכם כי בתאריך 30.06.21 מונה מר בני אלירז כמ״מ לתפקיד מנה״ל הרשות, במקום מר שלמה שרר.

פרטים נוספים בקובץ המצורף