Text Size
שני, 12 דצמבר 2016 21:01

חברי הנהלת רשות ניקוז ירקון

חברי הנהלת רשות ניקוז ירקון חברי הנהלת רשות ניקוז ירקון
 1. דוד יפרח. מ.א. שדות דן-יו"ר הרשות
 2. יוסף ערבאס, מ.מ. ג'לג'וליה- גזבר הרשות.
 3. שמוליק קצלניק, עירית ת"א.
 4. צפי פלד דרום השרון.
 5. לאה דוידוב, עיריית אלעד.
 6. דניאל מימוני מ.א. חבל מודיעין.
 7. אריה פכטר, מ.מ. אזור.
 8. בני אלירז, מ.א. מטה יהודה.
 9. ניצה חן, עיריית כ"ס.
 10. שמואל הררי, מ.א. גזר.
 11. יוסי בן חיים, מ.מ. שוהם.
 12. אלכס פיינגרש, משרד החקלאות
 13. רונן זהבי, המשרד להגנת הסביבה.