דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
שני, 12 דצמבר 2016 20:58

מדיניות האיכות של רשות ניקוז ירקון

  1. לספק לרשויות המקומיות ולאוכלוסיה שירות וטיפול הולם בכל הנוגע להסדרה ותחזוקה נאותה של עורקי הניקוז, הכנת תוכניות אב לניקוז ברמות שונות (ישוביות, אזוריות ואגניות), וכן התחייסות לנושאי ניקוז בתוכניות בניה בדגש על תכנון.
  2. כל הפעילויות בתחום האיכות יקיפו ויחייבו את כל הגורמים ברשות ויעשו על פי ת"י 9001:2008 iso ועל פי חוקים ותקנות הקשורים באיכות הסביבה ובהתאם לתקני טיב/ביצוע של הרשות.
  3. כל מנהל,/עובד ו/או בעל תפקיד אחר, אחראי על האיכות בתחום עבודתו.
  4. ביצוע המטלות והדרישות בתחום האיכות מחייב את העובדים ובעלי התפקידים והוא חלק מתפקידם.
  5. מדיניות האיכות מובנת ומיושמת ע"י כל עובדי הרשות וקבלני המשנה העובדים באתרי הרשות בכל עת.
  6. הרשות מחויבת לשיפור מתמיד של מערך השירות, מערכת האיכות תקבע לעצמה מטרות ויעדים סביבתיים ובחינתם.
  7. מדיניות האיכות פתוחה לביקורת והצעות שיפור מהעובדים, מהלקוחות וגורמים בלתי תלויים (מכון התקנים).
  8. מדיניות האיכות מתועדת, ממומשת, מקוימת ונמסרת לכל העובדים וזמינה לציבור בכל עת.
  9. הרשות משקיעה ותשקיעה בהדרכות והשתלמויות לעובדים לשיפור האיכות הניהולית והסביבתית והגברת המוטיבציה של העובדים.

מנכ"ל רשות ניקוז ירקון 

***  ראה נוסח מדיניות איכות בחתימת המנכ"ל -