הדפס דף זה

מחשבון לתכנון אוגר נגר עילי במגרשים מתוכננים

מטרת מחשבון אקסל זה היא לחשב את נפח הנגר הנדרש לניהול בתכניות פיתוח בישראל.      

המחשבון פותח ע"י מנהל התכנון על מנת לעזור ליזמים, מתכננים, רגולטורים וכלל הציבור בניהול נכון של הנגר ע"פ דרישות תמ"א 1.        

מצ״ב הקישור למחשבון (מאתר מינהל התכנון)

קישור ל- מסמך מדיניות בנושא נגר עירוני (מאתר מינהל התכנון).

וכן, מאגר אזורי גשם לתכנון (שכבה פלויגונלית של אזורי גשם, הנדרשת לטובת איתור אזור הגשם בו חלה התכנית, המספק את נתוני הגשם היממתי, והינו אחד מהנתונים הנדרשים לחישוב יעד ניהול נגר לתכנית באמצעות מחשבון יעד ניהול נגר).