דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
ראשון, 18 דצמבר 2016 15:22

צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשויות - ניקוז), תש״ך 1960(תיקון 1996)