דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
ראשון, 18 דצמבר 2016 15:20

צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשויות-ניקוז), התש"ך-1960