דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
רביעי, 14 דצמבר 2016 18:19

״געגועים לנחל״ - הנחלים ובתי הגידול הלחים בישראל: מצב קיים, ומתווה לשיקום הידרולוגי ואקולוגי

מעטים זוכרים היום את שפיעת המים שזרמו בנחלי החוף והעמקים, ואת בתי הגידול הלחים שהיוו חלק בלתי נפרד מנוף הארץ. על אף המקום המרכזי של הנחלים ושל בתי הגידול הלחים בדמותה של הארץ, הן בשל השירותים האקולוגיים שהם מספקים והן בשל חשיבותם כמרחבי נופש ופנאי, המערכות האקולוגיות בנחלים נמצאות בתהליכי הידרדרות מתמשכים, לאורך עשרות שנים, בכל פרמטר שנבחן בדוח.

הדוח הזה לא מסתפק בהצגת הבעיות בנחלים - אלא פורש חזון בר השגה. מערך התפלת מי ים המוקם בימים אלה לאורך החופים הוא חלון הזדמנויות לשינוי מגמת ההרס של נחלי ישראל. כיום, שיקום הנחלים צריך להיות משימה לאומית. האתגר אינו קל, הוא כרוך בתקציבים לא מבוטלים ובזמן ממושך, אולם הוא אפשרי בהחלט, אם רק נדע לשים את הנושא בסדר עדיפות גבוה ולהקצות לכך את המשאבים הנדרשים. אין לי ספק שהתשואה על ההשקעה, הן עבור הציבור והן עבור ערכי הטבע, תהיה שווה את המחיר.

בדו"ח זה ארבעה פרקים. הפרק הראשון מתאר את החשיבות של בתי הגידול הלחים ואת השירותים האקולוגיים שהם מספקים ועונה על השאלה – מהו נחל "בריא". הפרק השני מציג את האיומים על המגוון הביולוגי בבתי הגידול הלחים בישראל ומתייחס לחסמים המנהלתיים המעכבים את תהליכי שיקום הנחלים בישראל. הפרק השלישי סוקר את מגמות הדעיכה בשפיעת מעיינות בישראל; הסקירה מעלה שאלות נוקבות לגבי האופן שבו מנוהלים משאבי המים הטבעיים של המדינה, לגבי ההשלכות של הפקת יתר של מי תהום על ערכי הטבע בנחלים, ולגבי ההתייחסות לנחלים כאל ערכים ציבוריים. בפרק הרביעי מוצג עדכון על מצב הנחלים בשנת 2012, מבחינת כמויות המים הזורמות בהם, מצב המעיינות, איכות המים והטיפול בהוצאת השפכים מהנחלים. לצד הסקירה על מצב כל נחל, הפרק מציג נתונים על כמויות המים ההיסטוריות שזרמו בנחלים השונים, ומפרט את החזון של החברה להגנת הטבע לשיקום זרימת המים בכל אחד מהנחלים. את הדוח חותם ריכוז העקרונות והחזון של החברה להגנת הטבע לשיקום אקולוגי והידרולוגי
של הנחלים בישראל.

מרץ 2012

אורית סקוטלסקי, ומשה פרלמוטר אגף שמירת טבע, החברה להגנת הטבע

הורד/י קבצים מצורפים