דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
רביעי, 14 דצמבר 2016 18:13

בחינה אקו-הידרולוגית של נחל שורק וסביבותיו

רשויות הניקוז מנהלות חלקים ניכרים מנחלי החוף. ניהול נחלים זה נעשה, במרבית המקרים, מתוך ראיה חד מימדית של נזקי הצפות לתשתיות, חקלאות ושימושי קרקע אחרים, על פי חוק הניקוז - ואינו משקלל בתוכו מרכיבים אחרים בתפקוד הנחל, כמו שימור המערכת האקולוגית.

לעיתים קרובות, מעלים גורמי הסביבה השגות על אופן ניהול נחלי החוף, ומעלים הצעות שונות לניהול סביבתי יותר. הצעות אלה מוצעות על בסיס ידע אקולוגי, אך לרוב אינן נסמכות על ידע הנדסי וכלכלי החיוני לצורך קבלת החלטות על ידי רשויות הניקוז, משרד החקלאות וועדות התכנון.

מטרת עבודה זו להציע לראשונה מודל לניהול הנגר בנחלי החוף, הנסמך על תפישה הנדסית - הידרולוגית, הנבדקת כלכלית, תוך שילוב צרכי המערכת האקולוגית.

חלקים ניכרים של אגני נחלי החוף של ישראל "הוסדרו" ברמה כזו או אחרת בעשרות השנים האחרונות על ידי רשויות הניקוז. הסדרה זו הפכה חלק לא מבוטל מאגני הנחלים לתעלות הנדסיות בעלות מורכבות מבנית נמוכה, חשפה אותם לפלישות ביולוגית, ומזערה את ערכם הסביבתי.

כמקרה בוחן לעבודה על נחלי החוף נבחר נחל שורק.

העבודה מצביעה על מרכזיותו של הסחף כמשתנה קריטי ביציבות הנחל. יישום עקרונות אקו - הידרולוגיים יביא לנחל יציב יותר מורפולוגית, ולכן ידרשו פחות פעולות התערבות חיצוניות. מיעוט התערבות חיצונית יאפשר למערכת האקולוגית להשתקם ולשגשג.

הניתוח בוצע מהכלל אל הפרט- מהמגמות העולמיות, אל התמונה הקיימת בישראל, ומשם אל נחל שורק כמקרה בוחן.

הורד/י קבצים מצורפים