Text Size
חמישי, 31 דצמבר 2020 13:47

מכרז למנהל סטטוטוריקה ברשות

מכרז 5/20

תואר המשרה: מנהל סטטוטוריקה ברשות.

דירוג המשרה ודירוגה: מנהל מחלקה.

היקף העסקה: 80-100% משרה.

תיאור התפקיד: ניהול והובלה בתחום הסטטוטורי בתחומי הרשות מתוך ראיה אינטגרטיבית של הגנה מפני שטפונות, ניהול נגר, אקולוגיה וניהול תהליכי תכנון. 

כפיפות: מנכ"ל הרשות ומי מטעמו.

עיקרי התפקיד:

 • ייצוג בוועדות תכנון והטמעה אגנית בראייה אקו - הידרולוגית.
 • עבודה אינטנסיבית במערכות ממ"ג, רישוי זמין ותוכנות מקצועיות נוספות.
 • יצירת שיתופי פעולה בנושאים תכנון ערים ופיתוח סביבתי.
 • ניהול קידום אישורים לפרויקטים של הרשות, לנחלים וסביבתם.
 • קידום חדשנות ויוזמות בתחום הפעילות.
 • בדיקת תכניות בהיבטים של ניהול הנגר בנחלים ובפשטי ההצפה, והיבטים סביבתיים.
 • השתתפות בישיבות צוות, טיפול באירועי גשם, ובמפגעי קיץ.
 • ייעוץ למנכ"ל הרשות בנושאים סטטוטוריים, כולל תכנון, ביצוע ותחזוקה.
 • תפקידים נוספים ככל שהמנהל יטיל עליו.

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף

 1. בוגר תואר ראשון ומעלה בתכנון ערים/אדריכלות/גאוגרפיה, עדיפות בוגר אוניברסיטה. ניסיון מוכח.
 2. ניסיון מקצועי ובקיאות בתכנון (חוק התכנון והבניה), עבודה מול וועדות, הובלת פרויקטים ויועצים, הובלת הליכים סטטוטוריים, הבנה בגיוס משאבים.
 3. תעודת יושר ממשטרת ישראל ללא רישום פלילי או משמעתי, העדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון. בהתאם לנוהל נציבות שירות המדינה אגף המשמעת.

כישורים אישיים:

יכולת הובלה והנעת תהליכים, יושרה, אמינות ומהימנות אישית, מקצועיות, יכולת גבוהה ללמידה עצמית, יצירתיות, יוזמה ומעוף, עירנות קפדנות ודייקנות בביצוע, הבנה ותפיסה, יכולת קבלת החלטות יכולת ארגון ותכנון, תיאום, פיקוח וסמכותיות, כושר התבטאות גבוה בכתב ובע"פ, רמת אתיקה גבוהה, יחסי אנוש טובים ועבודת צוות, חדשנות.

דרישות נוספות:

עדיפות לבעלי תואר שני.

יכולת מוכחת בממ"ג GIS. ידע בהובלת תכנית אב - יתרון. עדיפות עם רקע תעסוקתי של 3 שנות ניסיון בעבודה לפחות. הבנה באקו-הידרולוגיה והנדסה. יתרון לקידום פרויקטים מורכבים בדגש על שמירת ערכי טבע ואקולוגיה. יכולת הכנת מצגות איכותיות, נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלחץ זמן, מחויבות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות ככל הנדרש ועפ"י תחזיות וצפי לגשמים וסערות. מגורים באזור פעילות הרשות. רשיון נהיגה לרכב. שפות-עברית ברמת שפת אם, אנגלית ברמה גבוהה. הכנת סקרים. שליטה באופיס. ניסיון ברישוי זמין ודומותיה, אוטוקאד, יתרון. רישיון להטסת רחפן לצילום אווירי, יתרון. הכנת חומר לקול קורא וגיוס משאבים.

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

יש להגיש את המועמדות בצירוף החומר הנדרש לא יאוחר מיום 20.01.21 למייל שכתובתו: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יוגשו קורות חיים וחומר נוסף בקבצי PDF שיכלול:

 1. מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף (דיפלומה עם גיליון ציונים, פירוט ניסיון מקצועי הכולל היקף כספי ומידת מעורבות, תעודת יושר)
 2. פירוט מיוחד עפ"י עיקרי התפקיד ודרישות נוספות.
 3. שמות ותפקיד 3 ממליצים לפחות הכולל מס' נייד להתקשרות לקבלת חוות דעת.
 4. צילום רשיון נהיגה, צילום תעודת זהות וספח.

רק פניות מתאימות תענינה. יתכן ויידרשו מבחני התאמה.

יערך מיון ראשוני על בסיס החומר הכתוב ויוזמנו המועמדים שיראו לנכון לראיון. הרשות רשאית לדרוש מהמועמדים השלמת מידע או דרישות נוספות כפי שתראה לנכון. יצוין כי אין בפרסום הודעה זו בכדי לחייב את הרשות להזמין מי מהמועמדים לראיון או להמליץ על מינוי מי מהם. מינוי המועמד ותנאי העסקתו כפופים לאישור על פי חוק.


דוד יפרח

יו"ר רשות ניקוז ירקון

הורד/י קבצים מצורפים

נערך לאחרונה ב- שני, 04 ינואר 2021 08:38