דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
רביעי, 21 יוני 2017 10:31

תכנית אב לניקוז, כרך א' - הידרולוגיה

פרק א בתכנית האב לניקוז העוסק בהידרולוגיה מוצג בחוברת המצורפת למאמר זה.

הנושא ההידרולוגי הינו פרק שנבדק ע"י גורמים שונים. בנספחים מצורפות עבודות שונות שנעשו בהזמנת רשות הניקוז ירקון. אחת העבודות נעשתה בהובלת רשות המים השרות ההידרולוגי ע״י ד"ר עמיר גבעתי.

השרות ההידרולוגי שעסק שנים רבות באיסוף הנתונים אך לא בקביעת ספיקות התכן, שינה גישתו וכעת מכתיב את הספיקה הנדרשת לפרויקט. עבודתו כעת נעשתה בעזרת משרד D.H.V. והיא מצורפת גם כן לנספחים.עבודות נוספות מצורפות לנספחים.

עבודה זו וכלל העבודות המצורפות יקלו על מתכננים העוסקים בפרויקטים בתחומי הרשות, יאפשרו לרשות הניקוז לבדוק ולבקר, ותגרום לאחידות מסוימת בנתונים. כבר כיום מוגשות עשרות תכניות שאינן ממתינות לסיום תכנית האב ונדרשת בחינה והשוואה לנתונים אחידים ככל שנית

פלגי מים בע"מ – חברה לפיתוח מקורות מים

מרץ 2017

הורד/י קבצים מצורפים

נערך לאחרונה ב- שלישי, 09 פברואר 2021 17:53