Text Size

ייצוב צמחי של גדות נחל מזור באזור פתח תקוה

הסתיים ביצוע פרוייקט ייצוב צמחי לדפנות נחל מזור בקטע העבודות לקו U (באזור פתח תקווה).

העבודה התבצעה במסגרת המשך פרויקט ייצוב צמחי של גדות הנחלים.

 

ייצוב גדות נחל מזור

עוד בקטגוריה זוy: ייצוב גדות נחל שילה »