דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקוןערוץ ה youtube של רשות ניקוז ירקוןsocial instagram circlegoogleplus logo
Text Size
עבודות שבוצעו במהלך שנת 2017

עבודות שבוצעו במהלך שנת 2017

הסתיים ביצוע פרוייקט ייצוב צמחי לדפנות נחל מזור בקטע העבודות לקו U (באזור פתח תקווה). במסגרת המשך פרויקט ייצוב צמחי של גדות הנחלים.