Text Size

שבילי אופניים

שבילי אופניים שבילי אופניים

רשות ניקוז ירקון בשיתוף עם גורמים נוספים כמו: רשויות מקומיות במרחב, משרדי ממשלה רשות נחל ירקון, רשות הטבע והגנים וקק"ל מקדמת פרויקטים של שבילים לרוכבי אופניים והולכי רגל לאורך בנחלים על מנת שציבור רחב יוכל ליהנות ממלוא האיכויות שיש לנחלים להציע.

הנחלים מהווים חוט שדרה במרחב המחבר שטחים פתוחים, אתרי טבע במרחב עם התווך הבנוי.

מטרת פיתוח השבילים: שיקום ושיפור התשתיות בסביבת הנחל, תוך שמירה וטיפוח האופי הטבעי המיוחד של הנחלים בראיה אקולוגית, חשיפה ומודעות של הציבור לתפקידם האקולוגי והסביבתי של הנחלים, פיתוח המרחב לקבוצות תלמידים ומורים והקטנת תופעות שליליות כמו שפיכת פסולת האופיינית לאזורים נטושים ללא חשיפה ופעילויות יומיומיות.

השבילים מבוצעים באיכות המאפשרת שימוש בהם לכל אורך השנה בצורה נוחה ונעימה ללא חשש, למשפחות כולל ילדים.

החל משנת 2003 פועלת רשות הניקוז להקמת מערכת שבילים לאורך הנחלים שבתחומה , בתיאום ובשיתוף רשויות וגופים רבים נוספים.

מטרת מערכת השבילים להעניק לציבור מרחב תנועה רציף למטרות נופש, פנאי, תיירות , חינוך, מורשת וספורט    לאורך הנחלים .

כל מקום ונחל בהם מתקיימת תנועת ציבור בשטח מסייעת בשמירת הנחלים נקיים וללא מפגעים , ואף מקדמת פיתוח סביבתי נוסף לטובת שימור ושיקום הנחלים .

חזון כולל למערכת שבילים מטרופולינית

טבעת שבילי הנחלים ירקון – איילון

מערכת שבילי אופניים והליכה המחברת את השמורות, הפארקים והנחלים הגדולים בלב גוש דן.

שבילים לאורך הנחלים וערוצי הניקוז ולאורך מסילות הברזל.

אורך הטבעת המרכזית כ – 55 ק"מ

 חזון רשות הניקוז הוא ליצור מערכת שבילים שתחבר את הנחלים הראשיים ירקון ואיילון   לכדי טבעת שלמה סביב מטרופולין גוש דן 

תחום המרחב הפתוח סביב נחל הירקון עפ"י תכניות המתאר המחוזיות

נחל הירקון זורם במרחב הפתוח הגדול והמשמעותי ביותר בלב התווך העירוני הצפוף והגדול במדינה . צפון מטרופולין תל – אביב .

תחום המרחב הפתוח סביב נחל הירקון עפ"י תכניות המתאר המחוזיות

נחל הירקון זורם במרחב הפתוח הגדול והמשמעותי ביותר בלב התווך העירוני הצפוף והגדול במדינה . צפון מטרופולין תל – אביב .

סביב מרחב הירקון מתגוררים , עובדים, ועוברים מידי יום מיליוני תושבים הסובלים ממחסור חמור בשטחים פתוחים, למרות קיומו של מרחב פתוח כה גדול, במרחק כה קצר.

מצב קיים:

- בין שביל הרכב לבין קו המים יפותח שביל הטיול , המיועד להולכי רגל ואופניים בלבד , ברוחב 2 מטר.

- שביל הטיול יתפתל בין העצים ובתוך הסבך, ייכנס ויצא בין שביל הרכב

לקו המים, מתוך מטרה לאפשר למטיילים חווית טיול ייחודית .

-הסדרת שבילים נוחים ועבירים כל השנה מאפשרת לתעל את המטיילים והמשתמשים לשבילים בלבד , וכך מאפשרת לצמחיית הגדות לצמוח ולהשתקם . הצמחיה גם יוצרת הפרדה בין שביל הרכב החקלאי לשביל הטיול .

  - שביל הטיול יאפשר את חווית התנועה בתוך סבך הקנים הטבעי .

להתראות בשבילים...

ניתן לראות את השלבים בגלריית תמונות.