דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקוןערוץ ה youtube של רשות ניקוז ירקוןsocial instagram circlegoogleplus logo
Text Size
  • צמצום נזקי הצפות והערכות לחורף בתחום הניקוז

  • פעולות הרשות המקומית לקראת החורף עד ה- 15 לאוקטובר

  • פעולות הרשות המקומית מייד עם הודעה על סופת גשם

  • הערכות רשות הניקוז לקראת החורף

פורסם ב - מידע מקצועי

הסתיים ביצוע פרוייקט ייצוב צמחי לדפנות נחל מזור בקטע העבודות לקו U (באזור פתח תקווה).

במסגרת המשך פרויקט ייצוב צמחי של גדות הנחלים.

במסגרת תת"ל 33/מסילה רביעית באיילון הוכנה ע"י רשות ניקוז ירקון (בשת"פ עם נת"י) תוכנית ניקוז אגנית להקטנת הזרימות במורד האגן, ולהתאמת הזרימות בתעלת איילון בתחום נת"א, ליכולת ההולכה של התעלה לאחר ביצוע המסילה.

לאחרונה קבעה הוועדה המחוזית לתכנון ובניה (מחוז מרכז) שיש להבטיח את ביצוע פתרונות הניקוז כתנאי לביצוע המסילה הרביעית ברצועת האיילון.

רצ"ב פרוטוקול הישיבה בה נקבעה ההחלטה הנ״ל

פורסם באתר פרוטקול ישיבה מס׳ 31 של מילאת רשות ניקוז ירקון מיום 16/10/2017

לקראת החורף המתקרב נייחל שהגשם ירד בעיתו וירדו עלינו גשמי ברכה.

כחלק מהערכות לקראת החורף יש לבדוק את תקינות מערכת הניקוז באזורכם.

פורסם ב - מידע מקצועי

רשות הניקוז ממשיכה במדיניות לסלילת שבילים להולכי רגל ורוכבי אופנים לאורך הנחלים.

השנה הושלם קטע נוסף לאורן הירקון מבית לאה ועד לבית הבטון.

השבילים מאופיינים בתכנון ידידותי לסביבת הנחלים.

פורסם ב - פרוייקטים

רשות הניקוז ממשיכה במדיניותה לייצוב צמחי של גדות הנחלים.

השנה הושלם קטע שבין תחנת המעבר פ"ת לכביש 5.

פורסם ב - פרוייקטים

רשות הניקוז סיימה את שלב א' בהסדרת נחל הדרים בקטע בית עלמין שמטרתו הייתה להגן על כביש הכניסה לבית עלמין.

פורסם ב - פרוייקטים

פורסם באתר פרוטקול ישיבה מס׳ 85 של מילאת רשות ניקוז ירקון מיום 29/06/2017

דו"ח זה מסכם תופעות הידרולוגיות מרכזיות אשר התרחשו בעונת הגשמים 2016/17. הדו"ח כולל בתחילתו התייחסות למאפיינים הידרו-מטאורולוגיים, כגון: עובי ותפרוסת המשקעים באזורים השונים בארץ תוך דגש לאגני הניקוז העיקריים, אחוז המשקעים שירדו במערכת הארצית ביחס לממוצע, מספר ימי הגשם בעונת הגשמים, תיאור המהלך החודשי של המשקעים והתייחסות לפרקי גשם מרכזיים.

השירות ההידרולוגי מצביע מזה מספר שנים על שינוי מובהק במשטר ההידרו-אקלימי, בעיקר באגנים הצפוניים. שינוי זה כבר גורם לירידה בנפחי וזמינות המים במערכת הארצית והתדלדלות חמורה באוגר של מקורות המים הטבעיים.

 

פורסם ב - מידע מקצועי
עמוד 2 מתוך 3