נחל הדס - הדמייה
שביל בית לאה - בית הבטון

 

Text Size